logotip

MEĐUNARODNI TRANSPORT, ŠPEDICIJA I SPOLJNA TRGOVINA
INTERNATIONAL TRANSPORTATION, FORWARDING AND IMPORT-EXPORT

Bajči Žilinskog 7, 21000 Novi Sad / Serbia

tel: +381 21 557 274, +381 21 557 275        fax: +381 21 557 276       

Spedicija i spoljna trgovina

  • Custom-duty - legal counseling, tariffing of goods and preparing of necessary customs documentation
  • Import-Export - international balance of payment, providing of necessary licences, attests etc.

Spedicija i spoljna trgovina

  • Carinjenje - zastupanje u carinskom postupku, tarifiranje robe i priprema prateće carinske dokumentacije
  • Spoljna trgovina - uvoz i izvoz, međunarodni platni promet, obezbeđivanje potrebnih dozvola, atesta i sl.


Paxman
BAZE, EMULZIJE, VOĆNI KONCENTRATI
Špedicija i spoljna trgovina
Forwarding and Import-Export

Organizacija transporta
Organizing transportation